USD / MXN vẫn giòn sau khi bán hết giá

USD / MXN vẫn giòn sau khi bán hết giá

USD / MXN tiếp tục duy trì ở tình trạng bế tắc, nhưng khi một loại tiền tệ chịu sự suy thoái, tôi hy vọng rằng đó là một kết luận đã được báo trước rằng các loại tiền tệ khác sẽ tuân theo. Loonie nổi bật là tương đối không bị ảnh hưởng bởi […]