USD / MXN vẫn giòn sau khi bán hết giá

USD / MXN vẫn giòn sau khi bán hết giá

USD / MXN tiếp tục duy trì ở tình trạng bế tắc, nhưng khi một loại tiền tệ chịu sự suy thoái, tôi hy vọng rằng đó là một kết luận đã được báo trước rằng các loại tiền tệ khác sẽ tuân theo. Loonie nổi bật là tương đối không bị ảnh hưởng bởi […]

Dự báo Nikkei 225 cho tuần tới

Dự báo Nikkei 225 cho tuần tới

Dưới đây là Dự báo Nikkei 225 cho tuần tới. Nikkei 225 là một trong những thị trường châu Á hoạt động tốt hơn trong vài năm qua, và dự đoán này dựa trên thông tin được phát hành gần đây. Thị trường châu Á đã hỗn loạn vào năm ngoái và điều này là […]