Triển vọng giá đô la so với đồng pô Mexico: Hợp đồng phạm vi USD / MXN

Sự thu hẹp phạm vi USD / MXN đã mang đến một loạt vấn đề mới cho các nhà giao dịch tham gia giao dịch Forex. Trên thực tế, sự thu hẹp phạm vi USD / MXN đã gây ra nhiều vấn đề hơn trong giao dịch Forex so với chính thị trường Forex, vốn chỉ bị ảnh hưởng bởi biến động giá trên hai cặp tiền tệ. Và, những vấn đề đang được các nhà giao dịch phải đối mặt cũng đang được các nhà đầu tư phải đối mặt.

Sự thu hẹp phạm vi USD / MXN là do đồng tiền Mexico đã mất sức mua so với đồng đô la Mỹ. Điều này chủ yếu là do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hiện đang thực hiện Định lượng dễ dàng và kết quả là đồng đô la đang mất sức mua so với các loại tiền tệ của các quốc gia khác.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa co rút phạm vi USD / MXN và cặp tiền tệ khác bị ảnh hưởng bởi Nới lỏng định lượng xảy ra trước khi bắt đầu thu hẹp phạm vi USD / MXN. Và đó là đồng tiền chính đang bị ảnh hưởng bởi Nới lỏng định lượng là đồng đô la Mỹ.

Vì vậy, đồng đô la Mỹ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như đồng pô Mexico hay đồng Yên Nhật bị ảnh hưởng bởi sự co lại của phạm vi USD / MXN. Sự khác biệt là các loại tiền tệ khác không liên quan chặt chẽ với đồng đô la Mỹ. Nói cách khác, các loại tiền tệ khác bị ảnh hưởng bởi Nới lỏng định lượng có ít cặp tiền tệ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đồng đô la Mỹ.

Do đó, các nhà giao dịch của các loại tiền tệ khác bị ảnh hưởng bởi sự thu hẹp phạm vi USD / MXN có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi sự co lại của phạm vi USD / MXN và các vấn đề mà họ gặp phải sẽ hơi khác với các vấn đề đang gặp phải các thương nhân của các cặp tiền tệ khác. Các vấn đề mà họ gặp phải sẽ khác nhau vì chúng không liên quan trực tiếp đến đồng đô la.

Do đó, các nhà giao dịch của các cặp tiền tệ khác nhau sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau có liên quan đến tiền tệ của các quốc gia khác. Vì vậy, không có mối tương quan rõ ràng giữa các vấn đề mà các nhà giao dịch gặp phải ở đồng đô la Mỹ và các vấn đề mà họ gặp phải trong các cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi việc nới lỏng định lượng đang diễn ra ở các cặp tiền tệ khác.

Điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ sẽ có khả năng giữ giá trị của nó tốt hơn hai loại tiền tệ khác và đây là một thực tế rất quan trọng cần nhớ bởi vì sự thu hẹp phạm vi USDMXN sẽ không gây ra vấn đề cho đồng đô la Mỹ về tiền tệ các cặp bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ. vì vậy đồng tiền bị ảnh hưởng bởi USDMXN sẽ giữ giá trị của nó tốt hơn.

Do đó, điều đó có nghĩa là không có mối tương quan rõ ràng giữa các vấn đề mà các nhà giao dịch của các cặp tiền tệ khác gặp phải và các vấn đề mà đồng tiền bị ảnh hưởng bởi sự co lại của phạm vi USD / MXN. Các vấn đề mà đồng tiền bị ảnh hưởng bởi USD / MXN có thể khó khăn hơn đối với các nhà giao dịch của các cặp tiền khác để khắc phục và họ sẽ dễ gặp phải các vấn đề mà các cặp tiền khác gặp phải hơn là các vấn đề phải đối mặt với loại tiền tệ bị ảnh hưởng bởi sự thu hẹp phạm vi USD / MXN.

Các vấn đề phải đối mặt với đồng tiền bị ảnh hưởng bởi Đô la Mỹ dường như khó khắc phục hơn đối với các nhà giao dịch của các cặp tiền khác so với các vấn đề mà các cặp tiền khác gặp phải vì các vấn đề mà bên kia gặp phải các cặp tiền tệ sẽ khó khăn hơn cho các nhà giao dịch của các cặp tiền tệ khác để vượt qua. Điều này là do các vấn đề phải đối mặt với đồng tiền bị ảnh hưởng bởi Đô la Mỹ sẽ dễ dàng hơn cho các nhà giao dịch của các cặp tiền khác để khắc phục vì chúng không được kết nối trực tiếp với đô la Mỹ.

Vấn đề mà các nhà giao dịch của các cặp tiền tệ khác có thể gặp phải sẽ khó khắc phục hơn vấn đề mà các nhà giao dịch tiền tệ bị ảnh hưởng bởi sự co lại của phạm vi USD / MXN có thể gặp phải vì các vấn đề đó là phải đối mặt với loại tiền bị ảnh hưởng bởi USD / MXN sẽ dễ dàng hơn cho các nhà giao dịch của các cặp tiền khác để khắc phục vì chúng không được kết nối trực tiếp với đô la Mỹ. Điều này là do các vấn đề mà đồng tiền bị ảnh hưởng bởi USD / MXN sẽ không được kết nối với đồng đô la Mỹ.

Do đó, các nhà giao dịch của các cặp tiền tệ khác có nhiều khả năng gặp phải vấn đề mà các cặp tiền tệ khác sẽ có thể khắc phục vì các cặp tiền tệ khác sẽ không thể khắc phục vấn đề mà đồng đô la Mỹ phải đối mặt để khắc phục những vấn đề mà họ phải đối mặt. Điều này có nghĩa là đồng tiền bị ảnh hưởng bởi sự thu hẹp phạm vi USD / MXN sẽ có thể giữ giá trị của nó tốt hơn so với hai cặp tiền tệ khác và đây là một thực tế quan trọng cần nhớ bởi vì điều này có nghĩa là đồng tiền bị ảnh hưởng bởi Thu hẹp phạm vi USD / MXN sẽ không thể giữ giá trị của nó